Положення

про організацію пропускного режиму і правила поведінки відвідувачів

у гімназії №257 "Синьоозерна"


положення_про_організацію_пропускного_режиму_і_правила_поведінки.pdf
1_Ключовi_аспекти_порядкiв_взаeмодii.pdf
2_Ключовi_аспекти_порядкiв_взаeмодii.pdf
3_Ключовi_аспекти_порядкiв_взаeмодii.pdf
4_Ключовi_аспекти_порядкiв_взаeмодii.pdf
5_Ключовi_аспекти_порядкiв_взаeмодii.pdf
6_Вiдповiдал_нiст__кривдника_за_наслiдки_вчинення_домашн_ого_насил_ства-1.pdf
7_Заява_щодо_вчинення_домашн_ого_насил_ства_насил_ства_за_ознакою_статi(1).pdf
12_Робота_з_кривдниками_схема.pdf
10_Контакти_Центрiв.pdf
11_Проходження_програми_для__кривдникiв.pdf